WebElect Vereniging Yarden WebElect


 
 
Welkom op het digitaal stembureau van Vereniging Yarden.
Fijn dat u uw stem wilt uitbrengen en kans wilt maken op een jaar lang gratis bloemen.

 
Er is een vacature voor een ledenraadslid namens de regio's Drenthe, Overijssel en Zuid-Holland. Leden uit andere regio’s kunnen géén stem uitbrengen. Voor Drenthe en Overijssel is één kandidaat nodig en kan er per lid (ouder dan 18 jaar) één stem worden uitgebracht. Voor Zuid-Holland zijn twee kandidaten nodig en kunnen er per lid (ouder dan 18 jaar) twee stemmen uitgebracht worden.

Buiten Nederland woonachtige leden ressorteren onder de regio van hun keuze. De leden die dit betreft, kunnen op basis van hun Yarden persoonsnummer eenmalig een regio kiezen en een stem uitbrengen. Uw persoonsnummer staat vermeld op uw Yarden-polis.
Let op: als u nu kiest voor een regio, kunt u bij een volgende verkiezing niet voor een andere regio uw stem uitbrengen. Als u bij een eerdere verkiezing al voor een andere regio hebt gekozen dan Drenthe, Overijssel of Zuid-Holland, kunt u nu geen stem uitbrengen.

De verkiezing sluit op 3 juni 2017 om 12 uur.
 
Maak kans op bloemen.
Als u kans wilt maken op een jaar lang iedere maand gratis een boeket bloemen, verzoeken wij u op de gevraagde plek uw e-mailadres en telefoonnummer op te geven. Via e-mail kunnen wij u dan als één van de eersten op de hoogte stellen van de verkiezingsuitslag! En –als u daar prijs op stelt– u informeren over activiteiten van Yarden.
 
Stemwijze
Bij de wijze van het uitbrengen van uw stem is het van belang of u woonachtig bent binnen of buiten Nederland.

Ik woon in Nederland.
Als u in Nederland woont, klikt u op de knop Naar stembus onder het kopje "Ik woon in Nederland" hieronder.
U komt dan op een pagina waar u wordt gevraagd uw postcode en huisnummer in te voeren. Als u geïnformeerd wilt blijven over activiteiten van Yarden én kans wilt maken op een jaar gratis bloemen voert u ook uw e-mailadres en telefoonnummer in.
Op basis van uw postcode wordt u doorgeleid naar het stembiljet met de kandidaten van uw regio. Hier vindt u meer informatie over de kandidaten en kunt u uw stem uitbrengen. Alvorens uw stem definitief te bevestigen, heeft u de gelegenheid uw keuze te controleren en eventueel te veranderen. U kunt maximaal zoveel keren stemmen als er stemgerechtigden wonen op uw adres (postcode + huisnummer). Tot 3 juni 2017 om 12 uur kunt u uw stem uitbrengen.

Met eventuele vragen kunt u contact opnemen met Vereniging Yarden. E-mail adres: verenigingszaken@yarden.nl.

Ik woon buiten Nederland.
Als u buiten Nederland woont, klikt u op de knop Naar stembus onder het kopje "Ik woon buiten Nederland" hieronder.
U komt dan op een pagina waar u wordt gevraagd uw persoonsnummer in te voeren. Daarna kunt u aangeven onder welke regio u ressorteert en waar u voor gaat stemmen. Let op: uw regiokeuze is (ook) bepalend voor toekomstige verkiezingen. Als u geïnformeerd wilt blijven over activiteiten van Yarden én kans wilt maken op een jaar gratis bloemen voert u ook uw e-mailadres en telefoonnummer in.
Op basis van uw regiokeuze wordt u doorgeleid naar het stembiljet met de kandidaten van uw regio. Hier vindt u meer informatie over de kandidaten en kunt u uw stem uitbrengen. Alvorens uw stem definitief te bevestigen, heeft u de gelegenheid uw keuze te controleren en eventueel te veranderen.

Per persoonsnummer kunt u evenveel stemmen uitbrengen als er vacatures in de regio van uw keuze zijn. In het huidige geval dus één stem voor Drenthe en Overijssel en twee voor Zuid-Holland. Tot 3 juni 2017 om 12 uur kunt u uw stem uitbrengen.

Met eventuele vragen kunt u contact opnemen met Vereniging Yarden. E-mail adres: verenigingszaken@yarden.nl.
 
Privacy en anonimiteit
Yarden maakt gebruik van een extern bureau (WebElect) om deze internetverkiezing te begeleiden en te faciliteren. Vereniging Yarden heeft geen toegang tot de database waarin de uitgebrachte stemmen geregistreerd worden. De door u uitgebrachte stem wordt geautomatiseerd en anoniem geregistreerd en is op geen enkele wijze terug te leiden naar de door u ingevoerde persoonlijke gegevens.
Naar de digitale stembus.
 
Ik woon in Nederland. Ik woon buiten Nederland.
 
 


© Copyright 1998-2017 WebElect.